ความแตกต่างระหว่างเรากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

คือเราใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเคลือบ ซึ่งโดดเด่นที่มีความเสถียรภาพ

Coated magnesium sulfate

Ordinary magnesium sulfate

Previous
Next

ข้อได้เปรียบด้านราคา

ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมซัลเฟตที่เรามีจำหน่ายทั้งหมดโดยตรงจากแหล่งกำเนิดและไม่มีคนกลางช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า

เกี่ยวกับแมกนีเซียมซัลเฟต

สุดยอดคู่หูของข้าว

ในการใช้งานจริง, การใช้แมกนีเซียมซัลเฟตอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวได้มากกว่า 10%

บอดี้การ์ดสุขภาพของต้นส้มโอ

ต้นส้มโอมีแนวโน้มที่จะขาดแมกนีเซียม ดังนั้นการใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อเสริมแมกนีเซียม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับต้นส้มโอ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงหน้าดินของลำไย

ป้องกันไม่ให้ไม้ผลเป็นสีเหลือง, ป้องกันสารอาหารที่ไม่ดี, ช่วยคืน ความสดชื่นและเปลี่ยนเป็นสีเขียว

Powder แบบผง

Granule แบบเม็ดเล็กๆ

การใช้แมกนีเซียมซัลเฟตทางการเกษตร

การใช้แมกนีเซียมซัลเฟตในอุตสาหกรรม

การฟอกหนัง

การผลิตกระดาษ

เครื่องลายคราม

การพิมพ์ สีย้อม

แบตเตอรี่แบบ ตะกั่ว-กรด

การบำบัดน้ำ

การใช้แมกนีเซียมซัลเฟตในอาหารสัตว์

แมกนีเซียมเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการสร้างกระดูกและการหดตัวของกล้ามเนื้อในปศุสัตว์และสัตว์ปีก เป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์ต่างๆในปศุสัตว์และสัตว์ปีก มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเผาผลาญสสารและการทำงานของเส้นประสาทในปศุสัตว์และสัตว์ปีก หากร่างกายของปศุสัตว์และสัตว์ปีกขาดแมกนีเซียม จะทำให้การเผาผลาญของสสารและระบบประสาทเกิดความผิดปกติความไม่สมดุลของอุปทาน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของปศุสัตว์และสัตว์ปีก และอาจทำให้เสียชีวิตได้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เราไม่ได้มีเพียงแมกนีเซียมซัลเฟตเท่านั้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ

ปุ๋ยMgSO4 (ผงและเม็ด)

soluble ≥ 24%
SO₃ soluble≥ 46%

ปุ๋ยแคลเซียมซัลเฟต

MgSO4·H2O ≥ 10%
CaSO4 ≥ 40%
CaO ≥ 40%

ปุ๋ยแมกนีเซียมบอริก

MgO ≥ 15%
B2O3 ≥ 10%

ปุ๋ยสังกะสีหลากหลายธาตุ

CaO ≥ 24%
MgO ≥ 10%
Zn ≥ 3%
B2O3 ≥ 10%

แมงกานีสซัลเฟต

MnSO4 ≥ 20%
CaO ≥ 10%